Học bổng

HOT! TỔNG HỢP HỌC BỔNG TRUNG QUỐC KỲ THÁNG 9/2020

Có phải bạn đang quan tâm đến các suất học bổng du học Trung Quốc vào năm 2020 sắp tới? Dưới đây VinEdu đã tổng hợp giúp bạn những suất học bổng theo các tiêu chí: giá trị học bổng, loại chương trình cấp, các trường cấp,… Mời các bạn cùng theo dõi và nhanh tay đăng ký ngay trước khi hết hạn.

Học bổng hệ đại học

STT Tên Trường Học Bổng Thông tin chi tiết học bổng
Đại Học Thạc Sĩ Tiến Sĩ
1 Đại học Thiên Tân(985) CSC,học bổng thành phố,học bổng trường CSC,học bổng thành phố ,học bổng trường CSC,học bổng thành phố,học bổng trường CSC:miễn học phí, ktx, trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng trường(Kì hạn 1 năm,hàng năm có thể xin học bổng):hệ đại học(toàn phần)hỗ trợ học phí:20000 tệ,miễn ktx;thạc sĩ(toàn phần)hỗ trợ học phí:30000 tệ,miễn ktx;tiến sĩ(toàn phần)hỗ trợ học phí:38000 tệ,miễn ktx
Học bổng thành phố:(Kì hạn 1 năm,hàng năm có thể xin học bổng):Hệ đại học ( toàn phần ) hỗ trợ học phí 20000 tệ,trợ cấp  sinh hoạt phí 1400 tệ/tháng; Thạc sĩ ( toàn phần) hỗ trợ học phí 30000 tệ, trợ cấp sinh hoạt phí 1700 tệ/tháng; Tiến sĩ (toàn phần) hỗ trợ học phí 38000 tệ, trợ cấp sinh hoạt phí 2000 tệ/tháng
2 Đại học công nghiệp Chiết Giang CSC CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
3 Đại học công nghệ Nam Kinh(211) Học bổng du học Giang Tô CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ câp 1500tệ/tháng.
4 Đại học Lan Châu(985) Học bổng hiệu trưởng CSC,học bổng hiệu trường CSC, học bổng hiệu trưởng CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng hiệu trưởng:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
5 Đại học lâm nghiệp Nam Kinh Học bổng tân sinh viên Học bổng tân sinh viên Học bổng tân sinh viên Học bổng tân sinh viên(Kì hạn 1 năm,bắt đầu từ năm sau có thể xin học bổng khác):miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp hàng tháng,đại học 1000tệ/tháng,thạc sĩ 1700tệ/tháng,tiến sĩ 2000tệ/tháng.
6 Đại học sư phạm Giang Tô Học bổng du học Giang Tô CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng.
7 Đại học công nghiệp Nam Kinh Học bổng du học Giang Tô CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ câp 1500tệ/tháng.
8 Đại học  dược Trung Quốc(211) CSC,Học bổng du học Giang Tô CSC,Học bổng du học Giang Tô CSC,Học bổng du học Giang Tô CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng.
9 Đại học Hà Hải(211) Học bổng du học Giang Tô、học bổng bán phần) CSC,Học bổng du học Giang Tô(toàn phần、bán phần),Học bổng trường(toàn phần、bán phần) CSC,Học bổng du học Giang Tô(toàn phần, bán phần), học bổng trường (toàn phần, bán phần ) CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng
Học bổng trường:Miễn học phí, miễn ktx , trợ cấp hàng tháng, thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng.
10 Đại học mỏ Trung Quốc(211) Học bổng du học Giang Tô CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp 1500tệ/tháng.
11 Đại học Dương Châu Học bổng hiệu trưởng CSC,Học bổng hiệu trưởng CSC, Học bổng hiệu trưởng CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng hiệu trưởng:Đại học: Miễn học phí, miễn ktx, thời hạn trợ cấp: không vượt quá số năm học chuyên ngành ( 4 hoặc 5 năm);Thạc sĩ:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp hàng tháng 1500tệ/tháng, ki hạn trợ cấp:1 năm học tiếng + chuyên ngành(2 hoặc 3 năm) ; Tiến sĩ :Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp hàng tháng 2500tệ/tháng,kì hạn trợ cấp:1 năm học tiếng+ chuyên ngành(4năm).
12 Đại học Giang Nam(211) Học bổng du học Giang Tô CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng. Học bổng du học Giang Tô:Miễn học phí, miễn ktx ,trợ cấp 1500tệ/tháng.
13 Đại học nông nghiệp Tứ Xuyên Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường Học bổng tỉnh,học bổng trường,học bổng một vành đai một con đường Học bổng tỉnh : Tiến sĩ 30000tệ/năm, thạc sĩ 25000tệ/năm,đại học 20000tệ/năm. Ngoài ra,hàng tháng có thể nhận được trợ cấp sinh hoạt phí của trường,tiến sĩ 2000tệ/tháng,thạc sĩ 1700tệ/tháng,đại học 1400tệ/tháng.
Học bổng trường:Miễn học phí,trợ cấp sinh hoạt phí,tiến sĩ 2000tệ/tháng,thạc sĩ 1700tệ/tháng, đại học 1400tệ/tháng.
Học bổng một vành đai một con đường: Tiến sĩ 30000tệ/năm học,kì hạn không quá 3 năm; Thạc sĩ 25000tệ/năm học,kì hạn không quá 3 năm; Đại học 20000tệ/năm học, kì hạn không quá 4 năm.
14 Đại học công nghệ Thành Đô Học bổng trường Miễn phí báo danh, miễn học phí, miễn ktx(Ktx 4 người/phòng), miễn phí bảo hiểm (mỗi năm 800 tệ). Mỗi năm phát 10 tháng sinh hoạt phí, 800tệ/tháng.
15 Đại học tài chính Tây Nam(211) Học bổng một vành đai một con đường CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng một vành đai một con đường:(1)Toàn phần:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp  sinh hoạt phí: Đại học 1500tệ/tháng, thạc sĩ 2000tệ/tháng, tiến sĩ 2500tệ/tháng.(2) Bán phần: Loại 1: Miễn học phí; Loại 2: Miễn ktx.
Học bổng hiệu trưởng:(1)Toàn phần:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí , đại học 1200tệ/tháng, Thạc sĩ 1500tệ/tháng, tiến sĩ 1800tệ/tháng,(2)Bán phần: Miên học phí
16 Đại học Tế Nam Học bổng tỉnh CSC, học bổng tỉnh, học bổng hiệu trưởng CSC, học bổng tỉnh , học bổng hiệu trưởng CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng tỉnh: Miễn học phí, miễn ktx, sinh trợ cấp hoạt phí, đại học 1000tệ/tháng, thạc sĩ 1200tệ/tháng.
Học bổng hiệu trưởng: Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí, tiến sĩ 2000tệ/tháng.
17 Đại học công nghệ Chiết Giang CSC, học bổng hiệu trưởng CSC, học bổng hiệu trưởng CSC: miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
Học bổng hiệu trưởng: Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí, thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng,
18 Đại học sư phạm Chiết Giang CSC CSC CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng
19 Đại học dầu mỏ Trung Quốc CSC CSC, học bổng trường CSC, học bổng trường CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng bao gồm học chuyên ngành và một năm học tiếng (dự bị). Học bổng trường: Thạc, tiến sĩ miễn ktx, tiến sĩ trợ cấp 1000tệ/tháng.
20 Đại học công nghiêp Tây Bắc(985) CSC CSC, học bổng hiệu trưởng CSC,học bổng hiệu trưởn CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng. Học bổng hiệu trưởng: Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí, thạc sĩ 2000tệ/tháng, tiến sĩ 3500tệ/tháng.
21 Đại học giao thông Tây An(985) Học bổng trường CSC CSC Tân sinh viên(Đại học: Hạng 1, miễn học phí, trợ cấp 15000/10 tháng; Hạng 2, giảm 50% học phí, trợ cấp 15000 tệ; Hạng 3, giảm 30% học phí, trợ cấp 15000 tệ).
CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng.
22 Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An(985) Học bổng Hoa Sơn CSC, học bổng Hoa Sơn CSC, học bổng Hoa Sơn CSC:miễn học phí, ktx,trợ cấp hàng tháng,hệ đại học 2500tệ/tháng,thạc sĩ 3000tệ/tháng,tiến sĩ 3500tệ/tháng. Học bổng Hoa Sơn:Miễn học phí, miễn ktx, trợ cấp sinh hoạt phí, đại học 1200tệ/tháng, thạc sĩ 1700tệ/tháng, tiến sĩ 2000tệ/tháng.

Học bổng 1 năm tiếng

STT TÊN TRƯỜNG ƯU ĐÃI YÊU CẦU HẠN HỒ SƠ
1 Học viện kỹ thuật công nghiệp Trùng Khánh – TRÙNG KHÁNH
重庆工业职业技学院
1.miễn học phí , ktx,
2.bao đi lại sang trường nhập học cùng đoàn từ HN
1.đủ 18-25 tuổi
2.GPA : > 7.0
25/4/2020
2 trường cao đẳng sư phạm mầm non Đồng Nhân
– Quý Châu
铜仁幼幼儿师范高等专科学校
miễn học phí , ktx,
bao đi lại sang trường nhập học cùng đoàn từ HN
1.đủ 18-25 tuổi
2.GPA : > 7.0
tháng 5/2020
3 ĐẠI HỌC HOA KIỀU
华侨大学 – PHÚC KIẾN
HB trợ cấp 3 vạn tệ/ năm, miễn hết các thứ, trung bình còn 1300 tệ/ tháng sinh hoạt phí
ngành học: HÁN NGỮ
1.đủ 18-28 tuổi
2.tốt nghiệp THPT trở lên
3.ko yêu cầu hsk (nhưng thành tích học tập phải tốt), nếu có HSK 3 trở lên là một lợi thế
4. điểm phầy 7.8 trở lên
tháng 3/2020
4 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUẾ LÂM
桂林理工大学 – QUẾ LÂM
miễn học phí  –  ktx, có ng dẫn sang trường nhập học 1.đủ 18 tuổi đến 30 tuổi
2.GPA : > 7.0
Thg6-20
5 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG QUẾ LÂM – QUẾ LÂM miễn học phí – ktx, có ng dẫn sang trường nhập học 1.đủ 18 tuổi đến 30 tuổi
2.GPA : > 7.0
Thg7-20
6 ĐẠI HỌC KHOA HOC VA KỸ THUẬT QUẢNG TÂY – LIỄU CHÂU miễn học phí – ktx, có ng dẫn sang trường nhập học 1.đủ 18 tuổi đến 30 tuổi
2.GPA : > 7.0
Thg6-20
7 ĐẠI HỌC TRƯỜNG GIANG – HỒ BẮC miễn học phí – ktx, có ng dẫn sang trường nhập học 1.đủ 18 tuổi đến 29 tuổi
2.GPA : > 7.0
tháng 6/2020
8 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHIẾT GIANG – HÀNG CHÂU MIỄN HỌC PHÍ + KTX , TRỢ CẤP SINH HOAT 2.500NDT/THÁNG 1.đủ 18 tuổi đến 27 tuổi
2.HSK 3 (TRÊN 230Đ) / GPA : > 7,5 (không môn nào trên bảng điểm dưới 7,0)
tháng 2/2020

Học bổng hấp dẫn khác

Stt Tên Trường Hệ Đào Tạo Chế Độ Học Bổng Trợ Cấp / Tháng Yêu Cầu/Hồ Sơ Hạn Chốt Hồ Sơ
1 Đại Học Thành Đô Đại Học Miễn HP Và KTX 1.400 NDT Gpa>7,0
Thạc Sĩ Miễn HP Và KTX 1.800 NDT Gpa>7,0
2 Đại Học Nông Lâm Tứ Xuyên Đại Học Miễn HP Và KTX 1.100 NDT Hsk4
3 Đại học Công Nghệ Lan Châu Đại Học Miễn HP Và KTX 1.500 NDT Gpa>7, HSK4
4 Đại Học Sư Phạm Sơn Tây Thạc Sĩ Miễn HP Và KTX 1.100 NDT Gpa7, HSK5>210 30/04/2020
5

 

Đại Học Sư Phạm Mân Nam

 

Đại Học Miễn HP, Ktx1350/năm  

1000 NDT

tốt nghiệp THPT 30/06/2020
Thạc Sĩ Miễn HP Và KTX Gpa>6, HSK4>200 30/06/2020
6 Học Viện Đồng Văn-Quý Châu Đại học Miễn HP-KTX 2000/năm tốt nghiệp THPT 25/04/2020
7

Ads in post

 

Đại Học Sư Phạm Trùng Khánh – Học bổng tỉnh Đại Học Miễn HP-KTX 2600/năm  

600 NDT

Gpa>7,0 20/04/2020
Đại Học Miễn HP Và KTX Gpa>7,5 HSK 4>250 20/04/2020
8 Học Viện Kĩ Thuật Hải Dương Cao Đẳng Miễn HP Và KTX 3.000 NDT Gpa>7,5 HSK4 31/03/2020
9 Học Viện Công Nghiệp Hạ Môn THPT Miễn HP Và KTX 1.500 NDT HSK3 31/03/2020
10 Đại Học Vân Nam Đại Học Miễn HP Và KTX Gpa 7, HSK4
( không có HSK sẽ có thêm 1 năm tiếng )
30/07/2020
11

 

 

Đại học công nghệ lan châu – Học bổng CSC

 

Đại học Miễn HP Và KTX

 

 

2.500 NDT Gpa 7, HSK4 30/03/2020
Thạc sĩ 3.000 NDT Gpa 7, HSK4 30/03/2020
Tiến sĩ 3.500 NDT Gpa 7, HSK4 30/03/2020
12 Học viện công nghệ hàng không quế lâm Đại học Miễn HP Và KTX Gpa 7, HSK4
( không có HSK sẽ có thêm 1 năm tiếng )
13 Đại học Tây Nam Trùng Khánh Đại học Miễn HP Và KTX 1.100 NDT Gpa 7, HSK4
14 Đại học Sư phạm Trùng Khánh Đại học Miễn HP Và KTX 500 NDT Gpa 7, HSK4
15 Đại học Chính Pháp Trùng Khánh Đại học Miễn HP Và KTX 1.800 NDT Gpa 7, HSK 4
( Nếu chưa có HSK sẽ có thêm 1 năm tiếng nhưng k có tro cấp khi học tiếng)

Nhanh tay liên hệ VinEdu để đăng kí học bổng du học Trung Quốc kỳ tháng 9 năm 2020 bằng cách truy cập tại website duhocvinedu.edu.vn hoặc gọi đến hotline 0972 131 212 để được tư vấn tuyển sinh miễn phí. VinEdu hân hạnh giúp bạn chinh phục mọi ước mơ.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Back to top button
Close